ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (220)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (214) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (187) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (179) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (167) king.. (166) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (166) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (163) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (156) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (154) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (140) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (138) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (138) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (135) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (134) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (128) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (113) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (99) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (82) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (49)