ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์  

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-10-18  |   ข่าววันที่: 2020-10-09 |  อ่าน: 187 ครั้ง
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นปจ.เขื่อนนน้ำอูน (สกลนคร) ลงพื้นที่แม่น้ำสงคราม บริเวณวัดพะเนาว์ บ้านศรีเวินไชย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการทำการตกปลาใกล้ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ วัดวังพะเนาว์
ผลการปฏิบัติงาน ได้พบผู้ตกปลาบริเวณดังกล่าวจึงว่ากล่าวตักเตือนและชี้แจงข้อกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ตกปลายินดีออกจากบริเวณที่มีการร้องเรียน อนึ่งเนื่องจากไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน จึงอาจมีผู้เข้าใจผิดมาตกปลาบริเวณดังกล่าว ซึ่ง นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) จึงได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งแนวเขต รวมถึงปิดป้ายประกาศให้ ปชช.ทราบต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (305)  ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (305) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (298) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (266) king.. (262) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (250) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (243) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (239) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (236) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (226) รื้อถอนเครื่องมือตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ.. (222) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (217) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (211) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (209) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (207) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (194) รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ.. (189) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (187) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (182) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (177)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160