king

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

king 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 314 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (366)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (352) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (329) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (320) king.. (314) รื้อถอนเครื่องมือตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ.. (299) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (296) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (289) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (284) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (277) รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ.. (277) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (273) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (268) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (250) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (247) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (247) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (237) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (219) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (217) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (212)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160