ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร 

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน

สกลนคร โดยนายศิริพัฒน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ นาย ได้ออก

ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ พ.รก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับชาวประมง ในหนองหาร

ประตูระบายน้ำ สุรัสวดีและปากลำห้วยพุง ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

ผลภารดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิด พ.ร.ก. การประมง พศ. ๒๕๕๘


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (367)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (353) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (329) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (321) king.. (314) รื้อถอนเครื่องมือตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ.. (301) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (297) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (290) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (284) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (278) รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ.. (278) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (273) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (273) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (251) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (248) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (248) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (238) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (220) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (218) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (213)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160