ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร 

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 221 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน

สกลนคร โดยนายศิริพัฒน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ นาย ได้ออก

ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ พ.รก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับชาวประมง ในหนองหาร

ประตูระบายน้ำ สุรัสวดีและปากลำห้วยพุง ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

ผลภารดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิด พ.ร.ก. การประมง พศ. ๒๕๕๘


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (243)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (242) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (221) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (207) king.. (200) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (189) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (186) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (180) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (175) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (170) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (168) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (163) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (161) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (157) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (150) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (144) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (129) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (118) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (111) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (90)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160