ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)


ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน

สกลนคร โดยนายศิริพัฒน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ นาย ได้ออก

ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ พ.รก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับชาวประมง ในหนองหาร

ประตูระบายน้ำ สุรัสวดีและปากลำห้วยพุง ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

ผลภารดำเนินงาน ไม่พบผู้กระทำความผิด พ.ร.ก. การประมง พศ. ๒๕๕๘

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160    royalthaifishery@gmail.com   0 4240 4964   0 4240 4964