แบนเนอร์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (189)  ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (164) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (162) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (148) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (141) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (139) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (134) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (131) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (120) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (119) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (116) king.. (114) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (113) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (112) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (93) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (90) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (84) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (81)