จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง


จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้ 

ข่าวกิจกรรม


กองตรวจการประมงได้มีการจัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้ ในวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2562 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม และปัญญาฟาร์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของจระเข้ เทคนิค วิธีในการจับจระเข้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจระเข้แก่เจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!