จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-26 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

กองตรวจการประมงได้มีการจัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้ ในวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2562 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม และปัญญาฟาร์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด ลักษณะทางชีววิทยาและพฤติกรรมของจระเข้ เทคนิค วิธีในการจับจระเข้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจระเข้แก่เจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (63)  คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงปี 2562.. (55) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (51) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (44) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (40) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (38) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (36) คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (26) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (22)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

     50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900