ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง


ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562 

ข่าวกิจกรรม


ตรวจประเมินชุมชนบ้านโคกมะม่วง ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้พัฒนาพื้นที่ หนองหานอ่างทอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จัดทำกระชังอนุบาล และเริ่มดำเนินการทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสันทนาการในตำบล ได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!