ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-20 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

ตรวจประเมินชุมชนบ้านโคกมะม่วง ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้พัฒนาพื้นที่ หนองหานอ่างทอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จัดทำกระชังอนุบาล และเริ่มดำเนินการทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสันทนาการในตำบล ได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (63)  คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงปี 2562.. (55) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (51) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (43) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (40) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (38) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (36) คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (26) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (22)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

     50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900