ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-17 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562 เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ชุมชนประมงพื้นบ้านตำบลคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงาส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลชุมชนดีเด่น ปี 2562 ทางคณะทำงานฯ ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและซักถามข้อมูลจากชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้คะแนนประเมิน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (64)  คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงปี 2562.. (57) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (54) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (44) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (40) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (38) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (36) คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (26) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (22)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

     50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900