ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง


ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562 เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ชุมชนประมงพื้นบ้านตำบลคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงาส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลชุมชนดีเด่น ปี 2562 ทางคณะทำงานฯ ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและซักถามข้อมูลจากชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้คะแนนประเมิน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!