ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-15 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562 เข้าตรวจประเมินชุมชนประมงบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ศุนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 2 สงขลา และสมาชิกของชุมชน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (63)  คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงปี 2562.. (55) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (50) จัดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (43) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (40) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (38) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี2562.. (36) คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (26) ตรวจประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2562.. (22)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

     50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900