ประชาสัมพันธ์มาตราการปิดอ่าวไทย 2563

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง


ประชาสัมพันธ์มาตราการปิดอ่าวไทย 2563 

ข่าวกิจกรรม


กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง ดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ที่มีพื้นที่รับผิดชอบฝั่งอ่าวไทย นำไปประชาสัมพันธ์มาตราการปิดอ่าวไทย 2563 ตามประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2561 และประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!