การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล 

ข่าวกิจกรรม


การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล..คลิก

        วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายสมชาย แสงกลัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เข้าร่วมเวทีหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรทางทะเลในอ่าวปัตตานีของชุมชนบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับสมาคมประชาสังคมนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมสู่การจัดการชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       ต่อมา เวลา 14.00 น. ประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการปฎิบัติงาน อีกทั้งเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน การจัดเสวนา "การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล"

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

    รายละเอียด 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  email  fishery_tani@hotmail.com  โทรศัพท์ 073460160  FAX 073460160  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6