กิจกรรม : เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


กิจกรรม : เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 


       วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดย นายสมชาย แสงกลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม 2565) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว ณ บริเวณริมชายหาดแหลมตาชี หมู่ที่ 1 บ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด