ช่วยเหลือลูกเรือประมง 


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือฯ209 ร่วมกับด่านตรวจประมงปัตตานี  เนื่องจากได้รับการประสานจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง สังกัดด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช ว่ามีการขอความช่วยเหลือรับผู้ป่วยจาก เรือวัฒนาสมุทร 14 ทบ.508024299 ขนาดเรือ 50.79 ตันกรอส เครื่องมือประมง อวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือชื่อนายคฑาวุธ สืบสม อายุ 27 ปี สัญชาติไทย มีอาการป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้องการเรือออกไปช่วยเหลือ จึงได้ประสานงานกับชุดกู้ชีพปัตตานี และนำเรือตรวจประมงทะเล 209 ออกรับช่วยเหลือลูกเรือประมงลำดังกล่าวทันที เพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไป