บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
นายสมชาย แสงกลัด

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี)
    


นายอนุพงษ์ บัวเพชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส

    


นายวัชรพงษ์ ไชยวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

    
นายชยานนท์ หอมพานิช

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

    
นายศุภกิจ บุญนวล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส

    


นายอดิศักดิ์ เหลืองสุข

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
(-)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

    
นายชวัลวิทย์ พัฒน์เจริญ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี