บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
นายสมชาย แสงกลัด

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
(-)
    


นายณัฐวุฒิ เสนเนียม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายศราวุธ วันระยานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายกอซี เปาะเยะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายศุภกิจ บุญนวล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี