บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
นายสมชาย แสงกลัด

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
(-)
    


นายอนุพงษ์ บัวเพชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส

    


นายกอซี เปาะเยะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

    
นายศราวุธ วันระยานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

    
นายศุภกิจ บุญนวล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวัชรพงษ์ ไชยวงศ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

    
นายชวัลวิทย์ พัฒน์เจริญ

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอดิศักดิ์ เหลืองสุข

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
(-)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 361 ม.6 ถ.ปานำ้-สวนสมเด็จฯ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี