บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
นายอนุพงษ์ บัวเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายศราวุธ วันระยานนท์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายณัฐวุฒิ เสนเนียม

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายกอซี เปาะเยะ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายศุภกิจ บุญนวล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 361 ม.6 ถ.ปากน้ำ-สวนสมเด็จฯ  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี