ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน  

ข่าวประกาศ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-28  |   ข่าววันที่: 2019-12-27 |  อ่าน: 21 ครั้ง
 

  กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯ 208 จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมย่อย การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการจับกุมเรืออวนล้อมจับที่มีสายมาน จำนวน 1 ลำ พร้อมไต๋ก๋งเรือ และลูกเรือรวม 4 คน เรือประมงชื่อ น.ศรีแก้วมณี ทะเบียนเรือ 544304001 บริเวณพื้นที่ ฝั่งตะวันตกเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ข้อกล่าวหา 1. ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมาน ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตามมาตรา 71 (1) บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 147 และ 169 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   ข้อกล่าวหา 2. ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมานซึ่งเป็นการทำการประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีความผิดตามมาตรา 36 บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 129 และ 169 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

  การดำเนินคดี ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตาม ปจว. ข้อ 5 เวลา 13.30 น. คดีอาญาที่ 444/2562 บัญชีของกลางลำดับที่ 183/2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (99)  ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (95) ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (92) ทิ้งซั้งกอเพื่ออนุรักษ์ปะการัง และเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง.. (81) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (72) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (72) อบรมยุวประมง.. (70) "ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 4.. (68) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (62) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (62) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (62) ทิ้งซั้ง (ซั้งกอ).. (57) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (54) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (52) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (52) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (50) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (48) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (48) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (47) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (46)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140