ข่าวประกาศ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (377)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (307) ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (303) การฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 21/2563.. (303) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (295) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (277) หน้าหลัก.. (273) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (272) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (270) ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓.. (264) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (260) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (255) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (254) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (247) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  ปี พ.ศ.๒๕๖๓ .. (247) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (244) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (243) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. (236) การควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (233) ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. (229)