ข่าวประกาศ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์


ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง...

ข่าวประกาศ

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |   ข่าววันที่: 2019-10-20  |  33 ครั้ง


                &


ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง...

ข่าวประกาศ

 เผยเเพร่: 2019-09-20  |   ข่าววันที่: 2019-09-19  |  22 ครั้ง


                &
  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (76)  การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (74) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (55) อบรมยุวประมง.. (48) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (47) ทิ้งซั้งกอเพื่ออนุรักษ์ปะการัง และเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง.. (47) "ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 4.. (46) ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (46) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (39) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (38) ทิ้งซั้ง (ซั้งกอ).. (37) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (33) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (33) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (33) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (32) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (32) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (32) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (32) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (30) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (30)