จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข่าวประกาศ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-25  |   ข่าววันที่: 2019-12-23 |  อ่าน: 17 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันที่  ๒๓  – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์  ลิ้มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๔ นาย ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วม  ของชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านแขก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยมีกลุ่มชาวประมงเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๓๘ คน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (99)  ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (95) ประมงไทยชวนวิ่ง run for the sea .. (92) ทิ้งซั้งกอเพื่ออนุรักษ์ปะการัง และเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง.. (81) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (72) ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. (72) อบรมยุวประมง.. (70) "ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 4.. (68) ควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (62) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (62) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (62) ทิ้งซั้ง (ซั้งกอ).. (57) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (54) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (52) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (52) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (50) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (48) ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง.. (48) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง.. (47) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงทะเลชายฝั่ง.. (46)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140