จับกุมเรือประมง บุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือไทยทำการประมงในเขตการประมงไทย

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

จับกุมเรือประมง บุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือไทยทำการประมงในเขตการประมงไทย 

จับเรือประมง บุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเร...


นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมง บุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือไทยทำการประมงในเขตการประมงไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย (กัมพูชา)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!