บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

นายสุชาติ เดชแดง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี)
    


ว่าที่ร้อยตรี จงจิตร สุวรรณกระจ่าง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายสันติภาพ มะเหศวร

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นายธนเดช ศรีสมุทร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายธนัตถ์ศรณ์ สุวรรณจิราช

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายรณชัย ปราณี

ช่างเครื่องเรือ ช 3
    
นายแสนเจิญ แดงสว่าง

สหโภชน์ ส 2
    


นายอำพล สุขสว่าง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายสุรศักดิ์ แบ่งบุญ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายวิพุธ ฤกษ์เมือง

กะลาสี
    
นายสมบูรณ์ ยอดจันทร์

กะลาสี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

 87 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000    fishery_patrol610-213@hotmail.co.th   038397082   -