นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมง เครื่องมืออวนรุน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมง เครื่องมืออวนรุน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563