จับเรือประมง บุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือไทยทำการประมงในเขตการประมงไทย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000