หน้าที่ความรับผิดชอบ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 2019-06-12 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมง เครื่องมืออวนรุน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562.. (154)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (149) จับกุมเรือประมง บุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือไทยทำการประมงในเขตการประมงไทย.. (132) ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก.. (132) วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นปท.ชลบุรี ได้ดำเนินการจับกุมเรือประมง ข้อกล่าวหา ร่วมกันใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมง.. (129) วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นปท.ชลบุรี ดำเนินการตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัต.. (111) นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมง เครื่องมือคราดหอย วันที่ 22 สิงหาคม 2562.. (88) พิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดปิดระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคมของทุกปี และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายนของทุกปี.. (75) นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมงใช้คนประจำเรือซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีหนังสือคนประมงเรือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562.. (75) โครงการธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (71) นปท.ชลบุรี จับกุมเรือประมงใช้คนประจำเรือซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีหนังสือคนประมงเรือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 .. (48) ที่อยู่องค์กร.. (38) โครงการอบรุมยุวประมง รุ่นที่ 30/2562.. (35) โครงสร้าง.. (35) ล้างไต๋ก๋งต่างด้าว.. (34) จับไต๋ประมงต่างชาติ : เปิดปม (18 ก.พ.62).. (33)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

     หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000