สถานที่ตั้งหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

สถานที่ตั้งหน่วยงาน 

หน้าหลัก


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

  ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

โทร  032-481012

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี    phetchaburifish@gmail.com   032481012   032481012