อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี) 

หน้าหลัก


                                                                                                               ข้าราชการ      ลูกจ้างประจำ      พนักงานราชการ

อัตรากำลังหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)             2  ราย               4  ราย                 3  ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบป​ระมงทะเลบ้านแหลม (เพชรบุรี)

     ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี    phetchaburifish@gmail.com   032481012   032481012