ปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่ง พื้นที่เพชรบุรีและสมุทรสงคราม

ปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่ง พื้นที่เพชรบุรีและสมุทรสงคราม