กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

กิจกรรมการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” 

เอกสารภายใน

 เผยเเพร่: 2020-01-20  |   ข่าววันที่: 2020-01-18 |  อ่าน: 440 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ดำเนินโครงการ การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง คือ บ้านบางกะเฌอ หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และบ้านคลองไชยเชษฐ์ หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในวันที่18 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตปูม้า และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนประมงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของตน

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,223)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (884) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (681) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (673) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (533) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (524) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (519) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (515) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (515) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.. (510)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160