กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารภายใน


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) สนับสนุนกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก หมู่ 1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (ต่อเนื่อง) ปี 2563 โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพง จำนวน 15,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว บริเวณชายฝั่งและในพื้นที่ จัดวางหญ้าทะเลเทียม และทุ่นลอย (เขต FMU)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   122   ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   72  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   69  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ