จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565 จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565..คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ"ฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม"ปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศบาลตำบลบ้านฉาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน จังหวัดระยอง

ศูนย์ ฯ ได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากรหอยหวาน คุณภาพน้ำและดินตะกอน บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์หอยหวานของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน พบว่าค่าคุณภาพน้ำและสารอาหารในทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ลักษณะดินตะกอนเป็นพื้นทรายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมสำหรับแหล่งอาศัยของหอยหวานหลังปล่อยหอยหวานมีผลการจับสูงขึ้น ชาวประมงในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวาน เพื่อให้ทรัพยากรหอยหวานในพื้นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565 จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจ... จำนวนผู้อ่าน 123  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน  จำนวนผู้อ่าน 87 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 82 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 77 กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน   จำนวนผู้อ่าน 71 กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 63 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน  จำนวนผู้อ่าน 62 การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงกา... จำนวนผู้อ่าน 60 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 58 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 58


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  รายละเอียด เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  email  emdec2003@yahoo.com  โทรศัพท์ 038-651764  FAX 038-651763  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6