กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน..คลิก

วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์หอยหวานขนาด 2 เซนติเมตร จำนวน 12,000 ตัว บริเวณเขตอนุรักษ์หอยหวานหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565 จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจ... จำนวนผู้อ่าน 123  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน  จำนวนผู้อ่าน 88 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 83 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 77 กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน   จำนวนผู้อ่าน 71 กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 63 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนพฤศจิกายน  จำนวนผู้อ่าน 62 การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  การร่วมสังเกตการณ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงกา... จำนวนผู้อ่าน 60 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565 การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 58 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 58


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  รายละเอียด เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  email  emdec2003@yahoo.com  โทรศัพท์ 038-651764  FAX 038-651763  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6