การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า จังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า จังหวัดระยอง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า ณ ห้องประชุมโนรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และนายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ
ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง นำเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระยอง และตัวแทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้าดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   118  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ