โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปล่อยสัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านฉาง และประชาชนทั้งชาวประมง ผู้ประกอบการ นักเรียน คุณครู เเละประชาชนชาว อำเภอบ้านฉาง ให้การต้อนรับทั้งนี้ นายธนัช ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการหลักโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดพยูน จังหวัดระยอง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มประมงในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการแสดงเจตจำนงอันดี ที่จะร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น โดยช่วยให้หอยหวานกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรายได้ของชาวประมง และอนุรักษ์ให้เป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นต่อไป อันเป็นการส่งเสริมให้อาชีพประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ