กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านวังแก้ว ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ระยะโพสต์ลาวา 15 (P15) ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 1.5 ซม. จำนวน 2,100,000 ตัว ลงสู่ทะเลบริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านหาดแม่รำพึง ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่ทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ