จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลหาดพยูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลหาดพยูน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นกำหนดแขตอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลหาดพยูน ตามโครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวาน บริเวณชาฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรหอยหวาน และร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรหอยหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรหอยหวานเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   119   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  84  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ