"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ" ในห้วงวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ" ในห้วงวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาฉลามกบอายุ 3 เดือน จำนวน 5 ตัว และอายุ 8 เดือน จำนวน 9 ตัว รวมทั้งสิ้น 14 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้ แนะนำวิธีการปล่อยปลาอย่างถูกต้อง และเข้าร่วมดำน้ำพร้อมนักดำน้ำอาสาสมัครปล่อยลูกพันธุ์ปลาฉลามกบในแนวปะการังบริเวณหาดน้ำใส ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตอยู่รอดได้ในธรรมชาติ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ