บทบาทหญิงชายในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


บทบาทหญิงชายในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันศึกษาการบูรณาการบทบาทหญิงชายในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาบทบาทหญิงชายในการร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มประมงฯ อีกทั้งศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้กลุ่มประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและทำให้อาชีพประมงยั่งยืนlaugh

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   137   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   134  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   109  แจ้งการดำเนินการจัดวางปะการังเทียม   83  จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจ...  81  การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนตุลาคม 2565   79  ตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประจำเดือน ธันวาคม 2565   63  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมา...  61  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวานบริเวณเขตอนุรักษ์หอยหวานหาดพยูน   58  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลหาดพยูน   53


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ