การปล่อยลูกพันธุ์ปลาฉลามกบสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การปล่อยลูกพันธุ์ปลาฉลามกบสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวรอยเตอร์ (ประเทศไทย) ได้เข้าถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวในเรื่องการเพาะเลี้ยงและการปล่อยพันธุ์ปลาฉลามกบสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้นำลูกพันธุ์ปลาฉลามกบ ความยาว 15-18 เซนติเมตร อายุประมาณ 2 - 3 เดือน จำนวน 40 ตัว ปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียม (กปม.48-15-02) ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาฉลามกบในพื้นที่ต่อไป

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjle-tsCh_E&ab_channel=SouthChinaMorningPost

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   71  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   66  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ