เอกสารวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


เอกสารวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

เอกสารภายใน


เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2563

เรื่อง:  การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม

ผู้วิจัย : นางสาวศุภลักษณ์ รวยลาภ, นายกฤษฎา ธงศิลา, นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์

ดาวน์โหลด: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210517120158_1_file.pdf

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ