คณะกรรมการการประมงแห่งชาติ

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะกรรมการการประมงแห่งชาติ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการประมงแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กมป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กมป. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ทำเนียบรัฐบาล

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ