Ocean MIND  

 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๙๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมโดยมี  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย เป็นประธานประชุมเรื่องหารือผลลัพธ์ความร่วมมือระหว่างกรมประมงและ OceanMind ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ Ocean MIND UK ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ