ประชุม (ร่าง)ประกาศกรมประมง

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุม (ร่าง)ประกาศกรมประมง  

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-04 |  อ่าน: 352 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓   เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยระบบ video conference ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง รวมถึง (ร่าง)ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ฯ ที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงหอยทะเลซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ต่อไป  ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,142) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (918) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (883) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (805) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (771) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (752) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (751) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (689) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (680)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร