การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA  

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-06-22  |   ข่าววันที่: 2020-06-19 |  อ่าน: 425 ครั้ง
 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SIOFA ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับทางเลขาธิการความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) เพื่อพิจารณาในประเด็นหลัก อาทิ กำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นประธาน การประชุมและวิธีการจัดประชุมสมัยสามัญ (CC และ MOP) ประจำปี ๒๕๖๓ การจัดประชุมและวิธีการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ (SC) ประจำปี ๒๕๖๓

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,148) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (927) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (885) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (807) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (772) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (756) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (755) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (691) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (686)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร