ประชุมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ทำการประมง

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ทำการประมง  

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 346 ครั้ง
 

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ทำการประมง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ โดยมีการ Video Conference ร่วมกับนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,148) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (927) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (885) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (807) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (772) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (756) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (755) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (691) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (686)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร