CPUE เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


CPUE เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564    วันที่ 6 ถึง 9 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง  กิจกรรมย่อยการประเมินผลการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำต่อหน่วยการประมง (CPUE) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ภายในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 5 จุดสำรวจ และปฏิบัติงานโครงการการติดตามผลมาตรการการกำหนดพื้นที่และระยะเวลา ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (GSI) พร้อมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ