ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 4/2564 เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมประมงที่ร่วมบูรณาการทำงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ปรึกษาหารือ และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกรมประมง และโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  ผ่านระบบประชุมออนไลน์  โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ