การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ 

ข้อมูลการให้บริการ

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21 |  อ่าน: 198 ครั้ง
 

การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ

ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็นอาคารสูง 3 ชั้น จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 70 ชนิด ประกอบด้วยปลาท้องถิ่นของไทยชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปลาหายากใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งปลาต่างประเทศบางชนิดด้วย ในพื้นที่จัดแสดงประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่มีความจุตั้งแต่ 1.5-24.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 33 ตู้ อีกทั้งยังมีบ่อที่เปิดโล่งด้านบนเพื่อมองสัตว์น้ำจากด้านบน (touch pool) นอกจากนี้ยังมีแบบจำลอง และโครงกระดูกของปลากระโห้ที่เป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และโครงกระดูกปลาบึกที่พบในแม่น้ำโขงมีน้ำหนักประมาณ 293 กิโลกรัม ความยาวประมาณ 2.7 เมตร ซึ่งผู้เข้าชมสามารถดูข้อมูลของปลาแต่ละชนิดได้จากป้ายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อชนิดของปลา แหล่งที่อยู่อาศัย ลักษณะการกินอาหาร และลักษณะเด่นของปลาชนิดนั้นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบQR Code ส่วนในชั้นที่ 3 จะใช้เป็นบริเวณสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยังมีบ่อพักปลา เพื่อใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดแสดงต่อไป

ส่วนแสดงพรรณไม้น้ำเป็นอาคารเรือนกระจก (greenhouse) ชั้นเดียว โดยจากอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจะมีทางเดินเชื่อมต่อเพื่อนำไปชมพรรณไม้น้ำ ซึ่งมีทั้งที่นำมาเพาะชำไว้ในตู้กระจก ใช้ประดับตู้ภายในอาคารพรรณไม้น้ำ และเป็นแปลงสาธิตการปลูกพรรณไม้น้ำรอบๆ อาคาร โดยชนิดของพรรณไม้น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นพรรณไม้น้ำชนิดที่ส่งออกของไทยเป็นส่วนใหญ่ และยังมีพรรณไม้น้ำสวยงามที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งมีทั้งหมดมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งผู้เข้าชมสามารถดูข้อมูลพรรณไม้น้ำแต่ละชนิดได้จากป้ายชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ที่ติดไว้ด้านข้างตู้ อีกทั้งยังสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตามจุดนั่งพักที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อชมบรรยากาศความร่วมรื่นของพรรณไม้น้ำที่ประดับประดาอยู่ภายในอาคารอีกด้วย

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (433)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (361) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (318) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (298) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (294) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (266) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (260) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (258) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (254) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (221) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (220) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (214) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (212) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (211) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (207) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (206) การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ.. (198) วัตถุประสงค์.. (197) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (196) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดประกาศรับสมัครพนักงาน.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900