ประวัติและความเป็นมา

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

ประวัติและความเป็นมา 

ข้อมูลการให้บริการ

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพมหานคร (Bangkok Aquarium)

           ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2483 บริเวณแผนกทดลองเพาะเลี้ยง เกษตรกลาง บางเขน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวรูปโดมมีปีกสองข้าง ในระยะแรกมีตู้กระจกเลี้ยงปลาขนาดประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 20 ตู้ โดยปลาที่นำมาแสดงเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ต่อมาเกิดการชำรุดทรุดโทรมและคับแคบลง กรมประมงจึงดำริที่จะสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาขึ้นใหม่ โดยใน พ.ศ. 2516 ได้มีความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนนาดาในการจัดตั้งสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ โครงการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งใหม่จึงได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติด้วย

          โดยสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2521 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ บางเขน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2521 ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดสำหรับกรมประมง

          ปัจจุบันสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ภายในรั้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และใน พ.ศ. 2546 กรมประมงได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งก่อสร้างอาคารจัดแสดงพรรณไม้น้ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้น้ำสวยงามและทำให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (433)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (361) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (318) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (298) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (294) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (266) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (260) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (258) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (254) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (221) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (220) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (214) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (212) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (211) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (207) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (206) การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ.. (197) วัตถุประสงค์.. (197) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (196) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดประกาศรับสมัครพนักงาน.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900