ข้อมูลการให้บริการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (453)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (384) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (334) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (312) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (311) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (285) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (279) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (277) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (273) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (238) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (232) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (232) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (232) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (231) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (226) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (223) ประวัติและความเป็นมา.. (221) วัตถุประสงค์.. (221) การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ.. (209) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดประกาศรับสมัครพนักงาน.. (207)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900