หน้าที่และความรับผิดชอบ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชีววิทยาของสัตว์และพืชน้ำจืด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์น้ำในธรรมชาติ และในบริเวณที่จำกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยระบบการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำจืดในสภาพแวดล้อมที่จำกัด

3. บริหารและจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืดนอกถิ่นที่อยู่อาศัย

4. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่จำกัด

5. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (375)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (312) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (286) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (273) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (255) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (242) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (228) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (227) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (225) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (193) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (193) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (188) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (186) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (182) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (178) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (175) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (173) รับเด็กนักเรียนชายจากศูนย์ตัรบีตุล์.. (169) ประวัติและความเป็นมา.. (161) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดประกาศรับสมัครพนักงาน.. (161)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900