หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

  •  Hit 20 อันดับ
  • ส่วนการจัดแสดง.. (198)  ต้อนรับชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน.. (185) โรงเรียนโชคชัยรังสิตมาเยี่ยมชม Bangkok Aquarium.. (165) ภารกิจหน้าที่.. (142) ประวัติความเป็นมา.. (135) การดูงานเพื่อการพัฒนาและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม.. (131) ยินดีต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่กรมประมง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 .. (114) วันเด็กแห่งชาติ 2562.. (109) การบริการ.. (95) สอบถามข้อมูลและติดตามเราได้ที่นี่.. (85) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (82) ผลกระทบของสัตว์น้ำจากภาวะภัยแล้งในแม่นำ้โขง.. (64) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (62) แจ้งการดับไฟแต่ยังสามารถเปิดให้บริการได้.. (60) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (59) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (53) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (52) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (43) ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนจาก อบต.ในจังหวัดสมุทรสาคร.. (42) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (38)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900