สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)


สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898